Contact


Name: Zheng Meiping

Name: Xia Xiao Yi

English Name: EVA

City: Fuzhou

Height: 171

Weight: 55kg

Measurements: refer to 94/66/96

Birthday: 1998/1/23

QQ:181361012

Bo: Summer Xiao Yi Yi Yi

Zheng Meiping official fan QQ group I:70446918